Helgeland Kraft ønsker å være en aktiv referansebedrift på Helgeland. Med Hjerte for Helgeland skal bedriften støtte opp om lokale tiltak som bidrar til trivsel og aktivitet på Helgeland.

Bysprinten har utviklet seg til å bli et stort og veldrevet arrangement som henter mang en verdensstjerne  på ski opp hit til Mosjøen. Arrangementet har skapt stor blest om Mosjøen og Helgeland.

Helgeland Kraft er stolt generalsponsor av Bysprinten.

 

Arild Inge Markussen

Markedssjef, Helgeland Kraft

 

BYSPRINTEN BIDRAR TIL REGIONAL STOLTHET OG SAMHOLD

Helgeland Sparebank er den banken på Helgeland som utvilsomt bidrar mest ovenfor lokal idrett og kultur. Vi vet at idrettens betydning i lokalsamfunnet er uvurderlig. Den samler barn, unge og voksne til positiv livsutfoldelse og bringer livskvalitet inn i hverdagen. Idretten bidrar til at vi møtes, konkurrerer, deler opplevelser og har det hyggelig sammen. Bysprinten er et veldig godt eksempel på nettopp dette. Slike flotte idrettsarrangement bidrar til stolthet og samhold på tvers av regiongrensene, noe som også er viktig for oss som en lokalbank for hele Helgeland. Vi takker Bysprintens arrangører for at de nok en gang tar initiativet til å gjennomføre et idrettsarrangement som blir et sportslig høydepunkt for mange unge skitalenter på Helgeland, og en fantastisk flott opplevelse for alle oss andre som ønsker å delta.

Lykke til med Bysprinten 2017.

 

Dag Hugo Heimstad

Direktør Personmarked, Helgeland Sparebank

E-post: post@bysprinten.no

Tlf: 98901242

Trond Are Rasmussen

Daglig leder, Helgeland Event AS

Helgeland_event_1

like-us-on-facebook-logo-vector-download-i1.png

Kontaktskjema

13 + 10 =