Norges eldste martna

Historisk handel og kultur i Mosjøen. Tiendebytte har mer eller mindre vært arrangert sammenhengende siden 1600-tallet og var opprinnelig en arena hvor nordmenn, svensker og samer møttes for bytting og handling av varer før vinteren satte inn.
 Folket fra kysten byttet varer med folket fra fjellet og dro således nytte av hverandres virke for å berge vinteren over. Tiendebytte arrangeres i september hvert år som et kombinert handels- og kulturarrangement.

HEV er teknisk arrangør av Tiendebytte på vegne av Mosjøen Næringsforening.

Tradisjon og kultur

Under Tiendebytte prioriterer vi utstillere og produsenter som driver småskalabedrifter eller representerer kulturelle og tradisjonelle elementer knyttet til den opprinnelige historien.
 Dette betyr at de mest attraktive og sentrale plassene for salg og boder, prioriteres til denne gruppen utstillere. Her er det torget i sentrum samt den historiske Sjøgato som er arenaen.
 Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller lurer på noe.

Helgeland Event AS – post@helgelandevent.no – Petter Dass gt. 3, 8656 Mosjøen – Org.nr. 991916946

Helgeland Event AS
post@helgelandevent.no
Petter Dass gt. 3
8656 Mosjøen
Org.nr. 991916946