Byfesten Mosjøen

Byfesten er den desidert største happeningen i sommer-Mosjøen med mellom 3500 og 5000 personer samlet i Sjøgata-området. Byfesten kjennetegnes ved at det er levende musikk på alle scener, både inne og ute, og servering av mat og drikke på tradisjonelle og utradisjonelle steder.

Trangt og trivelig og mange glade gjensyn!

Helgeland Event AS – post@helgelandevent.no – Petter Dass gt. 3, 8656 Mosjøen – Org.nr. 991916946

Helgeland Event AS
post@helgelandevent.no
Petter Dass gt. 3
8656 Mosjøen
Org.nr. 991916946